Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

В превод добилото популярност в Европа и САЩ съкращение ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) означава Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и е едно от най-често срещаните в детството нарушения на невропсихологичното развитие.

Смята се, че засяга 3 до 7% от децата в ранна училищна възраст. Пикова възраст на поява е между 6 и 7 години, но някои симптоми могат да се срещат още преди 5-годишна възраст и дори преди 2-годишна възраст. Оставено без лечение то често персистира в юношеството и в зряла възраст като излага индивида на сериозен риск от редица абнормности в личностовото развитие и социалното функциониране.

Един важен аспект на симптомите на хиперактивността с дефицит на внимание (ХАДВ) при децата е, че те могат да варират в зависимост от времето и обстоятелствата. Например често родителите не могат да приемат, че детето им има синдром на ХАДВ, тъй като то се концентрира твърде добре когато гледа телевизия или играе компютърна игра.Това обаче са дейности при които вниманието на детето не е ангажирано активно. При гледане на телевизия например то възприема стимулите пасивно, като един интересен разнообразен, но без натоварване и активно вземане на решения процес. Има два основни типа с хиперактивност и без хиперактивност т.е. форма само с импулсивност и невнимание. Много често е комбинирания тип.

Насочете вашето внимание и потърсете компетентна специализирана помощ ако забележите следните прояви във вашето дете :

 • Значително затруднение на вниманието, стоенето на едно място, спазването на правила, проблеми при общуването с връстниците си.
 • Трудно спазване на инструкции и довършване на задачи от различен характер.
 • Често се проваля в опитите си да се съсредоточи в детайли или прави грешки по невнимание в училище, при изпълнение на някаква дейност и др.
 • Често губи вещи необходими за извършване на задачи и дейности и се разсейва лесно от заобикалящи стимули.
 • Често шава с ръце и крака, върти се на стола, катери се на места където е неподходящо, не се наслаждава на тихи, релаксиращи дейности.
 • Често среща затруднение в чакането на опашка, говори прекалено много, прекъсва другите, натрапва се с неподходящо поведение.

Това са една малка част от симптомите на ХАДВ но те се срещат най-често. Забележете,че ключовата дума е често. Трябва да се прави разлика между енергичното дете и детето, чието ниво на активност причинява чести проблеми или между приятното и приказливо дете и детето, чието ексцесивно говорене е източник на затруднения. Разликата е, че за детето с ХАДВ тези модели на поведение причиняват нарушения в ежедневното функциониране и социалната адаптация.

Диагнозата винаги се поставя от специализиран екип – детски лекар, детски невролог, клиничен психолог, специален педагог и др.

Скъпи родители,

Ако на вашето дете е поставена диагнозата Хиперактивен синдром с или без дефицит на вниманието не се отчайвайте, състоянието е обратимо и подлежи на корекции. Вие може да направите много, като съдействате и участвате активно в терапевтичния процес. Запомнете от Вас зависи много дали това състояние ще се задълбочи или не.

Ето какво може да направите Вие :

 1. Преминете от хаоса към спокойствието. Поставете къщата и ежедневието си под контрол.
 2. Въоръжете се с търпение, корекцията на синдрома става бавно и постепенно, а не изведнъж, като понякога са нужни няколко години докато отшумят неговите прояви.
 3. Увеличавайте предвидимостта. Спазвайте стриктен дневен режим и предупреждавайте детето за промените. Когато събитията са регулярни и последователни децата по-лесно ги запомнят и следват.
 4. Определете правила в дома.Те трябва да са кратки, прости и ясни.Наказанията за нарушаването им трябва да бъдат честни и постоянни. Абсолютно недопустими са физическите наказания и унизителни процедури.
 5. Ограничете шума, без обаче да го изолирате само в желанието си да му подсигурите по-тиха среда.
 6. Бъдете позитивни. Казвайте по-често какво искате от детето, а не какво не трябва. Инструкциите да са кратки и ясни.
 7. Бъдете постоянни. Помагайте на детето в училищните дейности. Подготовката сутрин за училище е трудна за децата с ХАДВ, приготвяйте нещата от вечерта, оставяйте достатъчно време на детето за обличане и закуска.
 8. Изберете подходящо място за писане на домашни.То трябва да бъде далеч от неща отвличащи вниманието-телевизор, видео, други хора. Разделяйте домашните на малки части и давайте чести почивки. Окуражавайте детето по-често.
 9. Фокусирайте се върху усилията а не толкова върху конкретните резултати. Награждавайте детето всеки път когато се стреми да довърши дейностите си докрай.
 10. Включвайте ги в подготовката и реализирането на семейните дейности и задачи.Давайте им разумни задачи свързани с някаква отговорност.
 11. Помагайте им да изградят добро самочувствие и да се състезават със самите себе си, отколкото с останалите.
 12. Децата с ХАДВ се нуждаят много от физически контакт с Вас. Прегръщайте ги, галете ги винаги, когато можете, обяснявайте им как се чувствате, когато се държат лошо и ги оставяйте сами да предлагат други модели на своето поведение.


Запомнете вашето дете е като всички останали деца. То не е болно! Много често децата с ХАДВ имат интелект над средното равнище, много креативни са, изобретателни, чувствителни и с богато въображение! То има нужда и трябва да бъде реализирано като напълно нормално дете! А вие как мислите? Усилията от ваша страна си заслужават нали ?