Гневът - какво трябва да знаем за него и как да го контролираме

Гневът - какво трябва да знаем за него и как да го контролираме

Гневът е мощно чувство, което може да бъде предизвикано от усещане за неудовлетвореност, нараненост, дискомфорт или разочарование. Гневът е нормална човешка емоция, която може да варира от слабо раздразване до силна ярост. Когато другите са ни наскърбили или не са оправдали нашето доверие, ние започваме да се гневим. Гневът е реакция на причинена болка, загуба, фрустрация, въобще от ситуации, които не можем да контролираме. И не на последно място една от най-честите причини за прояви на физическа агресия е натрупания и дълго таен гняв! Ето защо реших да обърна спeциално внимание на тази мощна, стенична и същевременно чисто човешка емоция.
Гневът може да бъде полезен и вреден. Всичко зависи от начина, по който той е изразен. Знанието, как да разпознаваме гнева и как да го изразяваме, помага на хората да постигнат определени цели, да се справят с извънредни ситуации.
Усложненията настъпват, когато хората не разпознават добре и не изразяват добре своя гняв.
Изпитващия гняв е изложен на:
 Физически проблеми;
 Емоционална дистанцираност;
 Загуба на самоуважение;
 Влошаване на връзки, приятелства, адаптацията в социалната среда и бягство от реалността, често под форма на различни автодеструктивни поведенчески модели / алкохолна злоупотреба, наркотична зависимост, лош контрол над задръжките, физическо насилие, безразсъдно шофиране и много други/.
Какви са опасностите от подтиснатия гняв?
Подтиснатият гняв може да бъде една от основните причини за тревожност, депресия и различни психосоматични страдания. Не освободеният по подходящ начин гняв, може да наруши отношенията. Той започва да влияе отрицателно на поведението и мислите и създава множество здравословни проблеми.
Хроничният, дългогодишен гняв може да причини проблеми като високо кръвно налягане, сърдечни нарушения, главоболие, кожни заболявания, и храносмилателни разстройства.
Гневът може да се прояви и при следните обстоятелства:
• Неспособност да се отговори на чужди очаквания, което води до засягане на самооценката, гордостта и себевъзприемането;
• Неуместно чуждо поведение;
• Обвинения, обида, снисходителност;
• Ревност, пренебрегване, нечестност;
• Предателство;
• Физическа и психологична заплаха, наранявания, измама и много други.

Някои обстоятелства със сигурност предизвикват гняв. Това са:
 Проявена несправедливост и непочтеност;
 Неизпълнение на обещания;
 Незачитане на изпитваните чувства;
 Нехайство причиняващо вреда;
 Позиция на жертва;
Гневът е една от 8-те основни емоции. Основната причина за гнева е високомерието. Спектърът му може да варира от слабо раздразнение до силна ярост. Физическата му проява е учестено сърцебиене, високо кръвно налягане и повишено ниво на адреналин и норадреналин. Изразяването на гнева става със специфични мимики и жестове, а често и с не съвсем цензурни думи или агресивни действия.
Нека да разберем различните начини за справяне с гнева и да изберем най-добрите.
Нагледно, израза на гнева може да бъде представен чрез „стълба на гнева”:
7 Фокусиране на гнева върху източника. Трезво и конструктивно обмисляне. Търсене на решение.
6 Насочване на гнева към източника на раздразнението.
5 Насочване на гнева към други присъстващи, неоснователни обвинения
4 Насочване на гнева към предмети (удряне, хвърляне).
3 Емоционално разрушително държание, словесни нападки.
2 Физическо насилие.
1 Пасивно-агресивно поведение.

Всяко стъпало (по възходящ ред на цифрите) представлява по-добър начин за израз на гнева.
Да отричаш емоциите си, значи да лъжеш себе си. Пасивно-агресивното поведение „затваря” гнева в човека. Подтиснатите чувства формират в нас ядро от застинала енергия, която подсъзнателно определя живота ни и става източник на много проблеми. Повечето от нас се страхуват от онова, което вършат, когато са разгневени. Подтискаме и отричаме гнева, докато той експлоадира и ни обземе сляпа ярост.
За съжаление в подобно състояние често действаме по деструктивен начин спрямо себе си и спрямо другите. Скриваме емоциите си, „натикваме” ги навътре, натрупвайки напрежение. Но човешката психика е устроена така, че емоцията винаги си търси “канал”. И когато той не е насочен и изразен към външния свят, се обръща “ на вътре” в самите нас, като често достига екстремно високи нива и пряко повлиява функционирането на вътрешните органи, като засяга най-уязвимия т.нар.”слабо място”. Понякога пренасяме напрежението върху другите, без да осъзнаваме. Проявяваме емоциите си по скандален начин. Потенциално най-опасен е модела на “свръх контролирания” гняв. Таен с месеци или години, старателно прикриван и маскиран с външно добре подредено и прилично поведение, има реалната опасност в момент на минимална провокация да ескалира и да се прояви по-възможно най-злокачествения начин, чрез опасна и застрашаваща живота на субекта и околните физическа агресия.
Достатъчно е да приемем гнева си при възникването му и да решим, как да постъпим.
Най-добрият начин за проявяване на гнева е обясняването – толерантно и разумно – към човека, който го е предизвикал. Решение на проблема чрез трезво обсъждане, разглеждане на отделните позиции и достигане до общо споразумение. Тук е необходима доста зрялост и от двете страни. Зрелостта в правилното овладяване на гнева се постига с много време и практика. Малко хора достигат до такава мъдрост в своя живот.
Не можем да владеем чувството, но можем да контролираме начина, по който да реагираме!

Какви стъпки е необходимо да предприемем, за да управляваме правилно нашия гняв?
• При стартиране на гнева е необходимо да дишаме дълбоко, да използваме позитивни мисли за самоутвърждаване, или такива, които да намалят нашия яд.
• Въпреки, че е добре да показваме нашия гняв, той задължително трябва да бъде изразяван по подходящ начин. А кой начин е подходящ? Острите изблици често пъти правят отношенията ни с другите изключително трудни. Те също така са стресиращи за сърдечно съдовата ни система и могат сериозно да я увредят.
• Необходимо е острите реакции да бъдат заменени с умерена доза самоувереност и отстояване на потребности, чувства и предпочитания.
• Търсене на подкрепа в околните. Споделете онова, което ви вълнува и потърсете начин, чрез който да промените поведението си на остра неудовлетвореност
• Ако имате проблем с изразяване на чувствата, когато сте ядосани, тогава не предприемайте важни стъпки в подобни моменти. Запомнете най-лошите решения се взимат именно когато сме под влияние на гнева!
• Опитайте се да търсите други гледни точки на определена ситуация
• Научете себе си как да оставате спокоен в ситуация, когато е необходимо да защитавате позициите си. Изоставете враждебността и защитните реакции. Заложете на твърдост и спокойствие. Оставете събеседника си да се изкаже и го помолете за същото, като отбележите изрично, че прекъсването ви натоварва и пречи да изложите своята позиция.
Какво друго бихте могли да направите, за да се справите с гнева по здравословен за вас начин?
Ако преценявате, че гневът ви е извън контрол, то тогава потърсете компетентна помощ от специалист Психолог . Психологически консултации или психотерапия биха били добро решение. Психолога не само внимателно ще ви изслуша, но ще открие и причините, породили проблема с гнева. Ще ви помогне да откриете нови хоризонти пред вас, след като ви насочи в правилната посока към вашите силни страни, което ще повлияе положително не само самочувствието но и начина на мислене и поведение.

ЗАПОМНЕТЕ: Човек изразяващ гнева си чрез агресивни действия и физическо насилие е всъщност вътрешно много слаб и уязвим !!! Вие искате ли да предадете на околните точно тези послания ? Помислете добре върху това, какъв образ и представа изграждате не само в очите на другите но и във вашите собствени.

Клиничен Психолог: Милена Михайлова