Добрия психолог – как да го разпознаете ?!

„Психологът е ум и сърце. Той никога не съди. Той вниква, обича, разбира. Не се интересува от самата постъпка, освен за да я поправи, ако е лоша и търси дълбоките й подбуди. След като отстрани подбудите, постъпката се променя от само себе си и поема в правилната посока. Неговата граматика са човешките, психологическите и физиологическите познания, а те трябва да са необятни! Защото човешката душевност не понася готови рецепти и правила. Знае, че много хора изпитват чувство на страх и безпокойство и следователно се стремят към сигурност. Когато не я открият, безпокойството им нараства. Задачата на психолога да им предостави един нов вид сигурност. И той се старае всеки да я открие у себе си. Сблъска ли се с глупак, преценява дали става въпрос за истинска глупост или просто за недоразвити възможности.Ако си има работа с действителна глупост, стреми се да й попречи да не се превърне в злоба. Говори с всеки на собствения му език и никога не забравя каква ужасяваща мощ притежава словото. Най-съкровената човешка същност се излива пред него и той смята това за чест но не си приписва заслугата. И всичко това не са просто добри пожелания а същинското условие за работа на психолога” Пиер Дако

Важно е да знаете когато си търсите и избирате психолог е, че той не дава съвети. Задачата му е да насочи мислите Ви в нужната посока, да изрази професионално честното и понякога неприятно мнение за човека, гледан отстрани. Психологът не е приятел, нито роднина. От него не трябва да очаквате лично съпричастие и утеха, нито прегръдки и потупвания по рамото. Той не е в състояние да приеме близо до сърцето си душевните болки на всички хора, минаващи през кабинета му. Психолог е професия, изискваща висока квалификация и достойно заплащане. Не бива да се обиждате, ако ви напомни, че не сте си платили последното посещение или че времето на сесията е изтекло. Консултативната работа на психолога е нещо много по-различно от доброжелателния приятелски разговор на обичайна социална ситуация. Той поддържа терапевтична рамка и носи отговорност обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка да носи терапевтична полза. Добрият психолог трябва да е завършена личност. Той не робува на страховете си и бързо се освобождава от тях и помага на потърсилия го за съдействие да преоткрие, приеме и ако се налага - да промени себе си.

Добрия психолог трябва да бъде най вече емпатиен. А това не се учи в университета. То е даденост, която се шлифова с практиката и опита му. Да съпреживяваш болката и страховете на другия но да не се потапяш в тях, за да можеш максимално да бъдеш ефективен - ето това отличава истинския професионалист. Добрия психолог е безпристрастен, той не съди, не дава оценки и не критикува. Ако вече сте убедени, че имате нужда от психолог/терапевт, следващата крачка е какъв човек трябва да търсите. Внимавайте в избора си днес поради интереса към духовната сфера има много самозвани терапевти.

Добре би било да отидете при човек, препоръчан ви от някого, а не при този, чиято обява в интернет гласи "Психотерапия за 10 лева -100% гаранция за успех". Ако нямате препоръки, проучете психолога/терапевта като се обадите по телефона.
Истинският добър психолог ще ви направи впечатление с компетентността си, доброто владеене на гласа си и с това, че не приема вкъщи. Още по-добре е, ако за него има информация в интернет - било то чрез собствен сайт или чрез сайта на организацията, в която работи.

Първата среща е от значение - вие самите ще почувствате дали можете да му се доверите. Обикновено на първата среща психологът/терапевтът обяснява как работи, пита клиента какво го е довело при него и двамата сключват устен договор, в който се договарят за отношенията помежду си, начините на работа, провеждане на сесиите и хонорара.

И така, каква е личността на добрия психолог или психотерапевт:

§ Компетентен: терапевтът трябва да оставя впечатление у клиента за своята компетентност, като във всеки момент е готов да даде обяснения каква е целта на сесията, какви са очакваните резултати от нея и как ще се постигнат. Това създава у клиента сигурност, че е в добри ръце и е предпоставка за установяване на доверие между тях.

§ Етичен:терапевтът има своите не само професионални, но и лични ценности. Те личат в поведението му, в начина, по който се облича, в начина, по който се отнася към вас. Той е обаятелна личност, достойна за подражание. Ако усетите манипулация или липса на честност, най-вероятно не сте попаднали при правилния човек.

§ Емпатичен: терапевтът трябва да умее да се поставя на мястото на клиента, да го разбира и да го приема такъв, какъвто е. Обикновено езикът на терапевта е в унисон с чувствата на клиента. Клиенти, които са преживяли присъствието на един приемащ терапевт обикновено казват: "Не зная защо но имам усещането, че се познаваме отдавна".

§ Искрен: ако имате усещането, че терапевтът играе роля, то това означава, че той или не ви взима на сериозно или не е достатъчно професионален. Намирането на баланс в отношенията терапевт-клиент, при който терапевта е автентичен, откровен, но не и фамилиарен е една от гаранциите за успех на терапията.

Много важно е да знаете, че добрия психолог не дава оценки от рода на „той е еди какъв си” или това „няма никога да се случи”, не налага какво трябва или не трябва като „размахва пръст”, не Ви осъжда. На това специално се набляга в продължителното му обучение, в надграждането му и в квалификациите му. И той го е научил и го владее. Сесиите при него не преминават като разговор на кафе с добър познат. Добрия психолог както вече споменах малко по-горе спазва терапевтична рамка, дава обратна връзка и психологическото консултиране е процес, за който той носи отговорност не по-малка от тази на лекаря. Защото да работиш с психичното и да умееш да обсъждаш проблематиката но на адекватна дълбочина и това да става плавно и постепенно се иска много добро аналитично и същевременно клинично мислене. Това е въпрос на опит, практика и непрекъснато усъвършенстване чрез продължаващи квалификации и упорит труд. Не на последно място добрия психолог ще уважава свободната Ви воля и ще запази достойнството Ви. Няма да имате усещането че не се справяте и не сте успешен. Той ще Ви накара да се почувствате именно по този начин.

С това не се изчерпва всичко по темата как да разпознаем и да изберем наистина добър психолог но това са едни от задължителните качества, които той трябва да притежава.

Надявам се съм Ви помогнала и улеснила в търсенето на кого да се доверите, защото зная колко е трудна първата крачка съзнавайки задръжките и притеснението да „разголиш душата си” без да имаш усещането за уязвимост.

Клиничен Психолог: Милена Михайлова