Детската депресия; депресия; деца

Детската депресия – „тайния крадец на щастие”

Детска депресия

Депресията у деца се проявява обикновено заедно с други психични проблеми. Такива са наркомания, алкохолизъм, хиперактивност и др. Повечето депресивни деца не получават никакво лечение. Така става защото те не желаят да потърсят помощ поради вкоренената лоша слава на психичните проблеми, и защото родители, учители, не забелязват наличието на депресия. Това състояние е трудно за диагностициране. Три-четвърти от децата, депресията не се открива.Те не искат да потърсят помощ.

Група с висок риск от поява на депресия са:

Subscribe to RSS - Детската депресия; депресия; деца