комуникация; развитие; деца

Начина на общуване с детето – основен фактор в психоемоционалното развитие

Общуването е сложен процес, който е едновременно процес на взаимодействие, на предаване на информация, но и на отношение един към друг, както и на взаимно влияние един на друг. В частност интеракцията е взаимно повлияване между хората т.е. взаимно въздействие. Именно поради тези свои характеристики то е от голямо значение за адекватното социално и емоционално развитие на детето.

Subscribe to RSS - комуникация; развитие; деца