ХАВД; хиперактивност; дефицит на внимание;ADHD

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

В превод добилото популярност в Европа и САЩ съкращение ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) означава Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и е едно от най-често срещаните в детството нарушения на невропсихологичното развитие.

Subscribe to RSS - ХАВД; хиперактивност; дефицит на внимание;ADHD