стрес; адаптация

Стреса-опънатото въже, което всеки момент ще се скъса!

Понятието „стрес” се използва в най-общ смисъл за обозначаване на натрупване на количество от негативни емоции, които човек притежава в ситуации, при които е необходимо да се адаптира към определени факти, фактори и условия на средата , в която живее. В действителност и положителни промени могат да бъдат източник на стрес.
Стресът е физиологичен и психологичен процес, чрез който индивидът реагира на събития или ситуации, които предявяват повишени изисквания и оказват натиск върху него.
Всяка една промяна, към която човек трябва да се приспособява е съпроводена със стрес.

Subscribe to RSS - стрес; адаптация