Опит за самоумийство; дипресия; криза

Опита за самоубийство – преживяването за неразрешимост на трудна ситуация

Суицидалитета / самоубийството и опита за самоубийство / са едни от най-тежките и трудни за овладяване кризисни ситуации. Термина е от латински език- suicidium, от sui caedere, „да се убия“ и буквално означава „сам срещу себе си”.

Subscribe to RSS - Опит за самоумийство; дипресия; криза